Aktualności

Walne Zebrania Członków Klubu

W dniu 28 maj 2019r w Kórniku odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia UKS- Jedynka Kórnik. W planach obrad znalazło się przedstawienie sprawozdania z działalności Klubu w 2018r, przyjęcie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i uzupełnienie składu zarządu. Informuję, że Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium Zarządowi za działalność w 2018r a na nowego członka Zarządu powołano Adama Nowickiego w miejsce ustępującego Karola Niemiera.

Sprawozdanie z działalności w 2018r

Uchwała nr 1/2019

Uchwała nr 2/2019

Uchwała nr 3/2019

Uchwała nr 4/2019

Kontakt

Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik
Pl. Niepodległości 28
62-035 Kórnik

uks@jedynkakornik.pl